วัตถุประสงค์การเรียนรู้

       1. .เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้ถึงประวัติความเป็มนมาของแคน
       2.เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้ถึงลักษณะและองค์ประกอบของแคน
       3.เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้ถึงแคนประเภทต่างๆ
       4.เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้ถึงโน้ตแคนและการปฏิบัติ
       5.เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติเทคนิคขั้นพื้นฐานในการเป่าแคน
       6.เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการเป่าแคนในขั้นพื้นฐาน

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้

ยอดคนดู